GreenStat

Statistiek en GIS diensten voor ecologisch onderzoek | Peter van Horssen

Projecten waar GreenStat afgelopen jaren aan mee heeft gewerkt:


najaar 2017: data bewerking, visualisatie en kaart vervaardiging voor rapportage van project Kievitonderzoek Noord-Holland. Samenwerking met  Jan van der Winden Ecology, research and consultancy)

zomer 2017 : data bewerking, kaart vervaardiging en data visualisatie voor VogelBescherming Nederland voor rapport: Deltagebied nationaal en internationaal topgebied voor vogels.

zomer 2017 : kaartvervaardiging voor rapportage weidevogel inventarisaties voor bui-tegewoon groenprojecten.

voorjaar 2017 : data werkingen en giswerk ter voorbereiding van de  CBS LPI marien, de resultaten hiervan zijn te vinden bij het in Living Planet Report - Zoute en Zilte natuur in Nederland. Download hier: WNF-Nederland.


voorjaar en zomer 2016 : data bewerking en data voorbereiding voor NIOO-Vogeltrekstation ter ondersteuning van (interactieve) vogeltrek atlas .

zomer 2016 - nu : samenwerking met Jan van der Winden Ecology, research and consultancy  in beschermings project Grote Karekiet.

zomer 2016 : kaartvervaardiging voor rapportage weidevogel inventarisaties bui-tegewoon groenprojecten.

voorjaar 2016 - nu:  samenwerking met Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek en  Sjoerd Dirksen Ecology - research, consultancy & management : data management, analyse en visualisatie voor PMR-NCV2, perceel 2 Zee-eenden.  Een project waarin de natuurcompensatie na de aanleg van de Maasvlakte 2 wordt gemonitord.