GreenStat

Statistiek en GIS diensten voor ecologisch onderzoek | Peter van Horssen

GreenStat is opgericht in september 2015. 

In de afgelopen 15 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in statistiek en GIS ondersteuning bij een  'groene' (ecologisch) adviesbureau. Onderzoek concentreerde zich daar op ruimtelijke statistiek problemen en populatie modellering, data visualisatie en modellering van ecologische en milieukundige data. Ik heb in projectteams gewerkt aan MER studies, natuurbeschermingsprojecten en wetenschappelijke ecologische studies.

Algemene ecologische kennis gekoppeld aan technische kennis van GIS en statistiek procedures vormen de kern van mijn competenties.

GreenStat levert statistiek en GIS diensten voor ecologisch onderzoek.

Statistische analyses met ecologische data kunnen lastig zijn. Metingen zijn vaak gecorreleerd in ruimte en tijd en er wordt meerdere malen aan het zelfde studieobject of op dezelfde locatie gemeten. Dit compliceert statistische analyses. GreenStat levert advies of kan deze analyses uitvoeren.

GreenStat  kan advies geven bij populatie modellering en daaraan gerelateerde onderwerpen (overleving berekenen uit merk-terug vangsten, Integrated Population Modelling).

GreenStat kan GIS ondersteuning leveren voor ecologisch onderzoek, van (automatisering van) het maken van soort verspreidingskaarten tot complexe ruimtelijke analyses met meerdere data/kaart lagen, data controle en data verwerking.


view LinkedIn-profile Bekijk Linked-In Profiel  Bijna al mijn werk is  gepubliceerd  in (peer-reviewed) artikelen of in grijze literatuur.